Rapport: Omförhandling av North American Free Trade Agreement (Nafta) och svenska företag i Mexiko

Kanada-USA-och-Mexiko.jpg

I samband med att Nafta omförhandlades kartlade Kommerskollegium hur svenska företag med produktion i Mexiko och som handlar med USA skulle kunna påverkas av omförhandlingen.

Rapporten behandlar avtalets innehåll, frågor som kunde komma att behandlas under förhandlingarna och hur svenska företag med produktion i Mexiko och som handlar med USA skulle kunna påverkas.