Kortanalys: Importens underskattade roll

Den globala finanskrisen, covidpandemin och kriget i Ukraina är alla exempel på händelser som har lett till stora ekonomiska påfrestningar. Men såväl ekonomisk säkerhet som konkurrenskraft kan stärkas om ett land har en öppen import i stället för om landet har högre grad av självförsörjning.

Import kan jämföras med riskspridning. Vid kriser och lägre utbud av till exempel insatsvaror har företag med diversifierad import lägre riskexponering, jämfört med företag som är begränsade till enbart handla av lokala leverantörer. Företag som importerar kan därför snabbare anpassa sig till nya förhållanden.

En öppen och diversifierad import leder inte enbart till ökad försörjningstrygghet. Forskningen har visat att den även bidrar till ökad produktivitet och därmed till grunden för vårt välstånd.

EU skulle därför behöva främja importen ytterligare, till exempel genom att avskaffa tullar på insatsvaror. Det är något som Kanada redan har gjort och som Schweiz gör vid årsskiftet.

Kommerskollegium diskuterar i denna kortanalys hur import kan bidra till att stärka försörjningstrygghet och internationell konkurrenskraft. Kortanalysen finns enbart på engelska.