Analys: Potential Impacts of EU Due Diligence Obligations on Companies’ Suppliers in Developing Countries

Kraven kan motverka sitt eget syfte och ha negativ inverkan på EU:s handel.

Kim Larsson Utredare

Kim-Larsson.jpg

Flera av EU:s rättsakter, som innehåller krav på EU-företag att visa så kallad tillbörlig aktsamhet (på engelska: due diligence), kan påverka EU-företagens leverantörer i utvecklingsländer. I den här analysen undersöker Kommerskollegium vilka konsekvenser det kan få. Vår utredare Kim Larsson berättar mer.

Tillbörlig aktsamhet handlar om att företag ska identifiera faktiska eller potentiella negativa konsekvenser för exempelvis miljön och mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Det är bra att EU ställer krav på företag att ta större ansvar, men kraven är omfattande och kan även påverka företagens leverantörer negativt.

Varför har Kommerskollegium utrett frågan?

Kommerskollegium vill belysa att även om dessa bestämmelser har ett gott syfte, så kan de få stora konsekvenser för både EU-företag och deras leverantörer i utvecklingsländer. Beslutsfattare i EU behöver bli mer medvetna och ta hänsyn till de här konsekvenserna.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

En slutsats är att syftet med EU:s rättsakter, att främja mänskliga rättigheter och miljön, kan få motsatt effekt på grund av de omfattande krav som ställs på EU-företag. Om leverantörerna inte kan uppfylla EU-kraven, kan deras affärsförbindelser behöva sägas upp. Risken blir att leverantörerna säger att de uppfyller kraven, även om det inte är sant.

En annan viktig slutsats är att om leverantörerna upplever att EU-företagens krav är för resurskrävande, kan leverantörerna välja att sälja sina varor till företag utanför EU, där kraven på ansvar är lägre. Dessutom kan detta också påverka EU:s handel med länder utanför EU på ett negativt sätt.

För vem hoppas du att analysen kommer till nytta?

Vi hoppas att analysen kan vara till nytta för EU-företag och deras leverantörer i utvecklingsländer som ska orientera sig i EU:s krav på tillbörlig aktsamhet. Vi tror också att den kan vara en ögonöppnare för beslutsfattare inom EU men även EU-företag och deras leverantörer, och till dem rekommenderar vi ett antal policyåtgärder på området.