Ett år efter invasionen av Ukraina – ekonomiska sanktioner mot Ryssland och Belarus

Kommerskollegium tog under förra året emot 59 ansökningar om undantag från sanktionerna riktade mot Ryssland och Belarus. Det visar en sammanställning av Kommerskollegiums arbete med sanktionerna.

Kommerskollegium är en av flera svenska myndigheter som ansvarar för ansökningar om undantag från EU:s sanktioner riktade mot Ryssland och Belarus.

Den 24 februari förra året inledde Ryssland kriget i Ukraina. I samband med det införde EU omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus. Kommerskollegiums sammanställning visar att myndigheten under förra året fick in 59 ansökningar där företag eller organisationer vill få undantag från sanktionerna.

I 22 fall har Kommerskollegium beviljat tillstånd, medan 26 ansökningar avslogs eller avskrevs, till exempel på grund av att ansökan kommit till fel myndighet. I 11 av ärendena pågick handläggning fortfarande vid årsskiftet.

De flesta ansökningarna kommer från företag som vill få undantag för att få exportera varor och tjänster till Ryssland. Näst vanligast är att ansöka om att få frigöra pengar som är frysta.  

Förutom att handlägga ansökningar om undantag ger Kommerskollegium information företag och organisationer om sanktionerna. Informationsbehovet har varit och är stort. Den telefonlinje som Kommerskollegium öppnade i början av förra året för frågor om sanktionerna har till exempel tagit emot drygt 1 100 samtal.