PM: Dynamiken i den Indo-pacifiska regionen – ett handelspolitiskt perspektiv

Den här promemorian ger en översiktlig bild av dagens dynamiska, men komplicerade situation i den indo-pacifiska regionen med olika frihandelsavtal och samarbeten på handelsområdet, kinesiska ambitioner, olika strategier samt geopolitiska frågor som har bäring på handelsfrågor och handelspolitik.

Den Indo-pacifiska regionen (regionen Indiska oceanen/Stilla havet) är den del i världen där utvecklingen inom många områden, inklusive handelspolitiken, idag går som snabbast – händelser, trender och tendenser accelererar och samverkar på olika sätt. De handelspolitiska frågorna lever inte i något vacuum.

Andra politikområden, såsom de geopolitiska frågorna, har fått en mer framträdande roll och påverkar handelspolitiken i hög grad. Det framgår bland annat av Kommerskollegiums tidigare rapport om skärningspunkterna mellan handelspolitik och geopolitik: "An EU Trade Policy for Geopolitical Ends – clashing perspectives and policy recommendations".

I denna promemoria lyfter vi fram och konkretiserar några av de frågor som är aktuella i den Indo-pacifiska regionen och som kan ha bäring på det handelspolitiska arbetet.