Rapport: Trade and Gender Equality – the role of trade policy

Kvinna och man arbetar i verkstadsindustri

Den här rapporten beskriver några av de viktigaste skillnaderna i hög- och medelinkomstländer mellan män och kvinnor på tre handelsrelaterade ekonomiska områden: sysselsättning, företagande och konsumtion. Rapporten diskuterar även hur handelspolitiken kan bidra till ökad jämställdhet genom att ta hänsyn till dessa skillnader.

Ökade insikter om att kvinnor och män deltar i och påverkas av internationell handel på olika sätt har lett till efterfrågan på en mer jämställd handelspolitik. Diskussioner förs i många internationella fora om hur handelspolitiken ska utformas för att de positiva effekterna av handel ska kunna fördelas mer jämställt. Det är då viktigt att komma ihåg att skillnader i nationella förutsättningar och utmaningar gör att olika handelspolitiska åtgärder är mer eller mindre lämpliga för olika länder och regioner.

Rapporten föreslår initiativ på multilateral, regional och nationell nivå för en mer jämställd handelspolitik. Några exempel är:

  • Krav på jämställdhetsanalys av eventuella nya WTO-avtal
  • Jämställdhet som en del av WTO:s handelspolitiska granskningsfunktion
  • Ett möjligt plurilateralt avtal om handel och jämställdhet
  • Jämställdhetsperspektiv i fler delar av EU:s frihandelsavtal än i bara hållbarhetskapitel
  • Initiativ för att säkra att såväl kvinnor som män deltar i handelsfrämjande aktiviteter
  • Med stöd av rätt nationell politik och initiativ från näringslivet kan handelspolitiken främja internationell handel som leder till ökad jämställdhet och som därmed bidrar till inkluderande och hållbar tillväxt.

Den här rapporten, som fokuserar på handelspolitik och den ekonomiska dimensionen av jämställdhet, baserar sig på vår tidigare rapport Trade and gender gaps – can trade policy contribute to gender equal value chains?.