Rapport: Sverige i EU – handel, investeringar, personrörlighet, tillväxt och produktivitet

Lagerarbetare

I den här utredningen redovisar och kommenterar Kommerskollegium statistik över utrikeshandel, direktinvesteringar, personrörlighet, tillväxt och produktivitet för att belysa hur den svenska ekonomin har utvecklats under de senaste decennierna.

Ett särskilt fokus läggs på utvecklingen efter färdigställandet av EU:s inre marknad och Sveriges EU-medlemskap.

Det framgår att Sverige har blivit ett mycket öppnare land under tiden som EU-medlem, sett till utrikeshandelns betydelse för hela den svenska ekonomin. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster sker med länder på just EU:s inre marknad.

Executive summary in English: Sweden in the EU