Rapport: Reforming compliance management in the Single Market

EU-flagga och träklubba

Rätt tillämpning av EU-regler är av avgörande betydelse för den inre marknadens funktion. Men som diskuterats i vår tidigare rapport I strävan efter efterlevnad följer inte EU:s medlemsstater fullt ut den inre marknadens regler och principer.

Detta skapar i sin tur betydande problem för medborgare och företag och förhindrar att den inre marknaden fullt ut levererar beräknade fördelar.

I detta dokument diskuterar National Board of Trade en ambitiös decentraliseringsreform av genomförandet av EU-lagstiftningen som ett sätt att minska efterlevnadsunderskottet i EU.

Vi utforskar idén att inrätta nationella verkställighetsbyråer i varje medlemsstat. Dessa byråer har till uppgift att utreda lokala överträdelser av reglerna för den inre marknaden och skulle också ha möjlighet att väcka mål vid de nationella domstolarna. Denna reform skulle göra det möjligt att lösa lokala efterlevnadsproblem på lokal nivå och också sätta upp medlemsstaternas ägande av den inre marknaden.