Investment screening in four Nordic countries – an overview

Detta är en artikel om investeringsgranskningsmekanismer i fyra nordiska länder.

Artikeln utgjorde grund för ett samtal om ursprunget till EU-medlemsstaternas regler om investeringsgranskning på en akademisk konferens med temat En gemensam europeisk lag om investeringsgranskning. Konferensen ägde rum i Göteborg den 7-8 mars 2019.