Rapport: Gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp – en analys av de handelsrelaterade aspekterna och vägen framåt

gransjusteringsatgarder_nya webben.jpg

Den här rapporten handlar om gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp (border carbon adjustments, BCA). De går ut på att importerade varor beläggs med samma kostnad för koldioxidutsläpp som inhemska varor.

I den här utredningen bedöms och analyseras: 

  • Vilka former av BCA som i dagsläget framförallt förekommer i diskussioner eller som förslag inom EU.
  • Föreslagna BCA-modellers förenlighet med WTO-regelverket.
  • Hur förslagen potentiellt kan påverka förutsättningarna för EU:s internationella handel.
  • Möjliga klimatpositiva effekter av införandet av BCA och vilken typ av BCA-åtgärder som skulle kunna bidra till störst utsläppsminskning och lägst handelspåverkan.