Rapport: Effekter av tilläggstullar på import till USA av motorfordon och fordonskomponenter

Sidospegel-pa-ny-bil.jpg

Den här rapporten analyserar de potentiella ekonomiska effekterna som skulle drabba Sverige, Tyskland, övriga EU, USA och Japan om USA skulle införa extratullar på import av motorfordon från EU och Japan. Analysen är gjord genom simulering i modelleringsverktyget Metro.

Huvudslutsatserna är att fordonsexporten från de berörda länderna till USA skulle vara betydligt lägre med tilläggstullar på 25 procentenheter, utöver redan befintliga amerikanska importtullar. Sveriges export av motorfordon och fordonskomponenter till USA skulle vara 36 procent lägre med tilläggstullarna. Även fordonsexporten från Tyskland, övriga EU och Japan skulle vara betydligt lägre, mellan 34 och 36 procent.