Rapport: The Fourth Industrial Revolution– changing trade as we know it

Autopilot.jpg

I den här rapporten beskriver Kommerskollegium framväxten av den Fjärde industrirevolutionen (4IR). Vi identifierar nya produktionstrender och diskuterar hur de kommer att påverka den internationella handeln.

Handeln, som vi känner den, håller på att ändras. Det är en följd av att världen är på väg in i en era av mycket snabb teknologisk utveckling kallad den Fjärde industrirevolutionen (Fourth Industrial Revolution). 4IR är sammanfogningen av framväxande, främst digitala, teknologier. Denna sammanfogning driver förändringen av produktion och handel som redan påbörjats och som kommer att tillta under de kommande åren.

Företagen kommer göra affärer på nya sätt baserade på de möjligheter som dessa digitala teknologier medför. 4IR kommer att påverka i princip all industri i alla länder. Den kommer att påverka hela värdekedjan i varuproduktionen – från start till slut. 4IR kommer att påverka hur och vad företag producerar.

I den här rapporten identifierar vi nya produktionstrender och diskuterar hur de kommer att påverka den internationella handeln.