Report: The Cyber Effect – the Implications of IT security Regulation on International Trade

Cybersecurity-varldskarta.jpg

I den här rapporten redogör vi för konceptet it-säkerhet och beskriver hur it-säkerhet i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan regleras. Vi belyser också vilken inverkan denna reglering har på produkternas marknadstillträde och internationell handel.

Vi diskuterar om en ökad harmonisering av regler för it-säkerhet i IKT är möjlig, särskilt då dagens regleringsstrategier präglas av nationella särintressen snarare än försök till samordning och internationella åtaganden.

Reglering av it-säkerhet i IKT är ett komplext område som inte följer samma struktur och logik som varureglering generellt. Politiska beslut avseende it-säkerhetsreglering får betydande effekter, inte bara på säkerhet, utan också på internationell handel.

Utredningen har en sammanfattning på svenska.