The Cyber Effect

I den här rapporten redogör vi för konceptet IT-säkerhet och beskriver hur IT-säkerhet i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan regleras. Vi belyser också vilken inverkan denna reglering har på produkternas marknadstillträde och internationell handel.

Vi diskuterar om en ökad harmonisering av regler för IT-säkerhet i IKT är möjlig, särskilt då dagens regleringsstrategier präglas av nationella särintressen snarare än försök till samordning och internationella åtaganden.

Reglering av IT-säkerhet i IKT är ett komplext område som inte följer samma struktur och logik som varureglering generellt. Politiska beslut avseende IT-säkerhetsreglering får betydande effekter, inte bara på säkerhet, utan också på internationell handel.

Utredningen har en sammanfattning på svenska.