Economic integration works

Rapporten sammanfattar den senaste forskningen om handelseffekter av frihandelsavtal. Rapporten visar att frihandelsavtal är effektiva instrument för att stimulera handel. Särskilt effektiva är tullunioner och andra frihandelsavtal som innebär djup ekonomisk integration.

Antalet bilaterala och regionala frihandelsavtal ökar snabbt i världen. Men vad är egentligen handelseffekterna av de avtal som förhandlas fram? Under senare år nationalekonomisk metodutveckling gjort det möjligt att besvara den frågan med större precision.

Den fullständiga rapporten finns bara på engelska. Föredrar du svenska? Läs en sammanfattning på svenska.