Det här är en engelsk sammanfattning av rapporten Analys av frihandelsavtalet mellan EU, dess medlemsstater och Kanada.