Tullar är fortfarande ett problem

Kommerskollegium har kartlagt tullars betydelse för företagen. I den här rapporten beskrivs vad tullar är, varför de finns och hur de påverkar handeln. Fokus är främst på Sverige och EU men det globala perspektivet lyfts också fram.

Idag hävdas ofta att tullar och tullnivåer inte längre har någon större betydelse för företagen. Detta eftersom tullarna generellt har sänkts genom resultatet av Uruguayrundan, informationsteknikavtalet och olika autonoma åtgärder, till exempel tullsuspensioner, och eftersom EU och andra länder förhandlat ett stort antal frihandelsavtal. Det brukar framhållas att fokus i handelspolitiken nu ligger på andra handelshinder.

Syftet med den här utredningen är att titta närmare på vilken betydelse tullar har idag. Utredningen argumenterar för att det finns många skäl till varför tullar har en fortsatt stor betydelse för företag trots att det finns många frihandelsavtal på plats som innebär tullättnader.