Rapport: Protectionism in the 21st Century

Containrar-bakom-stangsel.jpg

Ökar eller minskar protektionismen? Viktiga trender analyseras och olika ansträngningar för att övervaka protektionism sammanfattas.

Förhoppningen är att rapporten ska kunna bidra till att skapa en tydligare bild av läget 2016 och därmed bättre förutsättningar för att vidta åtgärder för att motverka protektionism.

I utredningen tillämpas en helhetssyn på protektionism som omfattar hinder för handel med varor, tjänster, investeringar, personrörlighet och dataflöden. Rapporten är en del en del av ett bredare uppdrag från regeringen att kartlägga handelshinder som svenska företag möter på världsmarknaden.