Mest gynnad nationsbehandling i investeringsskyddsavtal

Målet med den här utredningen är att bringa ökad klarhet i vilka faktiska åtaganden Sverige gjort genom att ingå investeringsskyddsavtal vari artikeln om mest gynnad nationsbehandling (MGN) är en del.

Syftet med investeringsskyddsavtal är att de ska leda till en trygg miljö för direktinvesteringar över nationsgränser, vilket ska gynna investeraren och utveckla ekonomin i mottagarlandet.

Artikeln mest gynnad nationsbehandling (MGN) finns i de flesta investeringsskyddsavtal och syftar till att förhindra diskriminering grundad på nationalitet. Artikeln innebär i korthet att ett land som ingått investeringsskyddsavtal lovar att ge minst lika bra behandling som ges till investerare från andra länder med vilka det finns investeringsskyddsavtal.

Utredningen är uppdelad i två huvudavsnitt. Det första avsnittet handlar om huruvida MGN-artikeln kan användas för att importera artiklar från andra avtal. Det andra avsnittet handlar om hur MGN-artikeln ser ut i svenska avtal samt hur det materiella skyddet i de svenska avtalen ser ut i övrigt.