Att flytta till Sverige – hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare

personer som flyttar in en soffa i en bostad

I den här rapporten belyser Kommerskollegium förutsättningarna för EU-medborgare från andra länder som vill bosätta sig i Sverige.

Medborgare i ett EU-land ska kunna röra sig fritt inom EU. Det är en av de fyra friheterna på EUs inre marknad; människor ska kunna flytta runt som de vill och kapital ska kunna föras fritt, likväl som varor och tjänster ska kunna köpas och säljas. 

Denna rapport har omarbetats till en engelsk version: Moving to Sweden - Obstacles to the Free Movement of EU Citizens.