Den här handboken, publicerad på engelska, innehåller konkreta råd om hur Ecuador kan arbeta med hållbarhet inom ramen för sitt handelsavtal med EU.