Guide: Möjlighet till tullbesparing för ditt företag – tullbefrielser och tullkvoter

tullbefrielser.jpg

Den här publikationen handlar om vilka besparingar företag kan göra genom att använda sig av tullbefrielser och tullkvoter vid import av insatsvaror till Sverige. Den visar också hur stor möjlighet det är att en ansökan går igenom och hur det går till att ansöka om nya och befintliga tullbefrielser och tullkvoter.

Svenska företag betalade 6,6 miljarder kronor i tull vid import till Sverige år 2018. Detta trots att många varor redan omfattas av tullfrihet genom EU:s olika handelsöverenskommelser. Tack vare EU:s system för tullbefrielser och tullkvoter kunde dock flera svenska företag göra tullbesparingar vid import av insatsvaror till industrin.