Inremarknadsguide för kommuner

Arkitekt-pa-bygge.jpg

Publikationen Inremarknadsguide för kommuner syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, finns det vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler som medlemsländerna tillsammans har bestämt.

Varje medlemsland har ansvar för att principerna respekteras och för att reglerna tillämpas korrekt; nationellt och lokalt. Sveriges kommuner fyller här en betydelsefull funktion och behöver därför ha god kännedom om EU-reglerna.

Inremarknadsguide för kommuner behandlar både grundläggande rättsprinciper för EU:s inre marknad och områden inom den kommunala verksamheten där EU-rätten har särskild betydelse – miljö, livsmedel samt plan- och byggfrågor. Var sitt avsnitt ägnas åt offentlig upphandling och statsstöd. Dessutom beskrivs olika verktyg som kan underlätta för kommunerna att tillämpa EU-rätten på ett korrekt sätt.