Seminarium: Hur anpassar vi dagens varureglering till den pågående digitala innovationen?

Digital teknik och nya innovationer, som artificiell intelligens, skapar oändliga möjligheter för produktutveckling och effektivisering. Samtidigt öppnar det upp för nya sårbarheter som beslutsfattare och lagstiftare måste adressera.

Hur påverkar digitala innovationer det sätt på vilket industrivaror ska regleras? Vilka är de nya utmaningarna? Finns det verkligen tydliga handelspolitiska regelverk för företagens innovation och hur utmanas de av de snabba förändringarna på området? De här och fler frågor behandlar vi på seminariet.

Seminariet genomfördes den 4 april. Vi tackar de medverkande: Kristina Andersson, RISE, Sara Överby, Google, Thomas Anderzon, Dedalus, Sandra Sjöåker, Läkemedelsverket, Dag Ströman, Inspektionen för cybercertifiering vid FMV och Heidi Lund, som presenterade Kommerskollegiums nya utredning Innovation, AI, Technical Regulation and Trade – Questioning the Invisible Hand in the Digital Economy.