Tullfria insatsvaror från och med 1 juli 2024

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 04 jul 2024

Nu finns en uppdaterad lista över de jordbruks- och industrivaror som kan importeras tullfritt till EU från ett land utanför EU. Syftet med tullfriheten är att företag inom EU ska få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom EU.

De nya tullbefrielserna, som gäller från den 1 juli 2024, är resultatet av ansökningar från EU-företag som har behandlats och beviljats av EU-kommissionen.

Alla importörer i EU kan utnyttja tullfriheten oavsett vilket land varorna importeras från, med undantag för Ryssland och Belarus. En förutsättning för tullfri import är att varorna är insatsvaror och ingår i vidare tillverkning inom EU. För vissa varor finns även krav på hur de används. Det kan också finnas en gräns för hur stor mängd av en vara som kan importeras tullfritt, en så kallad kvot. För mängder utöver den tullfria kvoten gäller den ordinarie tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om ”först till kvarn”.

Uppdaterade listor över tullfria varor, i kraft från 1 juli 2024

Lista på varor som omfattas av tullfrihet för en obegränsad kvantitet: Rådets förordning (EU) 2024/1851

Lista på varor som omfattas av tullfrihet men för en begränsad kvantitet (tullkvot): Rådets (EU) förordning 2024/1829


Ansök om tullfrihet för andra insatsvaror

Läs om hur företag kan ansöka om tullfrihet för andra insatsvaror