Frihandelsavtal fördubblar handeln mellan EU och Ukraina

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 19 jun 2024

Redan innan frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina trädde i kraft blev de positiva effekterna tydliga. Avtalet har inneburit en fördubbling av handeln mellan EU och Ukraina. Det visar en ny analys från Kommerskollegium.

– Analysen visar att frihandelsavtalet (DCFTA) har mer än fördubblat handeln mellan EU och Ukraina. Jämfört med studier av effekter av andra frihandelsavtal är det en mycket stark effekt, säger Per Altenberg, handelsstrateg på Kommerskollegium.

Östutvidgningen av EU 2004 påverkade handel och välstånd i de berörda länderna. Ett EU-medlemskap för Ukraina förväntas ge samma effekt och är viktigt för Ukrainas ekonomiska återhämtning och framtida stabilitet.

– Eftersom frihandelsavtalet  mellan EU och Ukraina redan innehåller vissa delar som innebär att Ukrainas lagstiftning anpassas till EU:s gemensamma regelverk kan det dock vara så att en del av de förväntade effekterna redan har uppstått, säger Per Altenberg.

Läs mer och ladda ner analysen
Trade Effects of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement