Ökat samarbete för det svenska biståndet

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 30 maj 2024

Kommerskollegium och biståndsmyndigheten Sida ökar sitt samarbete för att göra det svenska biståndsarbetet ännu mer träffsäkert.

Kommerskollegium och Sida har i dag tecknat ett samarbetsavtal som syftar till att öka möjligheterna för att internationell handel kan skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

– Våra myndigheter har kompletterande kunskaper, erfarenheter och kompetenser inom handelsrelaterat bistånd. Att jobba närmare varandra kommer skapa fler jobb, öka handeln, utveckla marknader, möjliggöra ömsesidigt lärande, samt skapa kontaktytor och samarbetsmöjligheter. Jag ser fram emot flera gemensamma insatser, säger Jakob Granit, generaldirektör för Sida.

Sida är en förvaltnings- och expertmyndighet som genomför den politik för internationellt utvecklingssamarbete, reformsamarbete och humanitärt bistånd som Sveriges riksdag och regering beslutar om.

Kommerskollegium bedriver bland annat handelsrelaterat utvecklingssamarbete genom att stötta utvecklingsländer att gå från att vara biståndsmottagare till att bli en internationell handelspartner.

Enligt det nya samarbetsavtalet ska Kommerskollegium bistå Sida med handelskompetens, vilket syftar till att med bättre träffsäkerhet identifiera möjliga projekt och insatser i utvecklingsländer kopplade till handel. Samarbetet kommer också att främja Kommerskollegiums Open Trade Gate Sweden, som arbetar med att hjälpa exportörer i utvecklingsländer att komma in på marknaden i Sverige och EU.

– Samarbetet betyder att kvaliteten på utvecklingssamarbetet inom handelsområdet blir bättre, vilket förstås gynnar utvecklingsländerna. Det innebär också att vi använder svenska biståndsmedel på bästa möjliga sätt, säger Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium.