Många nya EU-regler kan få negativa effekter på handeln med länder utanför EU

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 29 maj 2024

Den sammanlagda effekten av EU:s många nya regelverk riskerar att få negativa konsekvenser för handel och investeringar med länder utanför EU. Det konstaterar Kommerskollegium i en ny rapport som också innehåller en rad rekommendationer om hur detta kan motverkas.

– Att samtidigt följa flera komplexa regelverk med olika policymålsättningar skapar helt nya utmaningar för företagen. Vår analys visar att den sammanlagda regelbördan skapar otydliga, överlappande eller motstridiga krav, säger Heidi Lund som är en av rapportförfattarna.

I förlängningen kan det påverka synen på EU som handelspartner.

– Om reglerna inom EU blir för krångliga och kostsamma kan konsekvensen bli att företag väljer att rikta sina affärer till andra marknader. Det kan i sin tur leda till välfärdsförluster för EU som helhet. Därför är det viktigt att EU nu uppmärksammar problemet och säkerställer att dessa effekter motverkas.

Läs hela rapporten med slutsatser och rekommendationer här:
The Cumulative Effect of EU Regulations on External Trade – From free movement to more conditioned trade