Har ditt företag problem med immateriella rättigheter utanför EU?

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 08 jul 2024

EU-kommissionen vill veta vilka immaterialrättsliga problem företag stöter på i sin handel med länder utanför EU. Syftet är att arbeta för förbättringar och göra företag medvetna om var potentiella risker finns.

För att ta reda på hur immateriella rättigheter skyddas i länder utanför EU har EU-kommissionen öppnat en enkät (konsultation) med frågor som riktar sig till företag och andra intressenter.

Enkätsvaren ska identifiera länder där det finns problem med skydd och efterlevnad av immateriella rättigheter, och vilken typ av problem som företag och andra intressenter stöter på. Svaren ska hjälpa kommissionen att prioritera vilka länder som behöver stöd i att förbättra sina system för immateriella rättigheter.

Företag och andra intressenter uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter när det gäller handel och immateriella rättigheter. Enkäten är öppen till den 6 september och det går bra att skriva på svenska.

Gå till enkäten