Frihandelsavtalet EU–Nya Zeeland i kraft idag

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 01 maj 2024

Idag, den 1 maj, träder frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland i kraft. Det innebär att handeln i stort sett blir tullfri. Avtalet innehåller flera nya delar, bland annat inom hållbarhet.

Alla varor med ursprung i EU som exporteras till Nya Zeeland blir nu tullfria. Det innebär till exempel att tullar på fordon (10 procent) och verkstadsprodukter (5 procent) tas bort. Tullfri blir också nästan all nyazeeländsk export till EU, med undantag för jordbruksprodukter, som har lagts under särskilda kvoter.

Den största svenska exporten till Nya Zeeland är verkstadsprodukter, följt av transportmedel i olika former. När det gäller svensk import från Nya Zeeland är kött och vin de största varugrupperna.

Sverige exporterade 2023 varor till Nya Zeeland för 2,1 miljarder kronor. Varuimporten från Nya Zeeland låg samma år på 600 miljoner kronor.

Hållbarhetsfrågor ingår på flera och nya sätt i avtalet mellan EU och Nya Zeeland. Bland annat får handelssanktioner användas om någon part bryter mot Parisavtalet. Avtalet innehåller också, för första gången i ett EU-frihandelsavtal, ett helt kapitel kopplat till hållbara livsmedelssystem där parterna ska samarbeta om frågor relaterade till gödsel, bekämpningsmedel och antimikrobiellresistens.

Mer information

Läs mer om avtalet Nya Zeeland–EU
Se hur handeln mellan Sverige och Nya Zeeland ser ut på våra sidor med handelsstatistik