EU:s skyddsåtgärder för stål ändras och förlängs

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 25 jun 2024

EU:s skyddsåtgärder för stål ändras från den 1 juli 2024 och förlängs till den 30 juni 2026. Ändringarna gäller bland annat hur mycket stål som får importeras tullfritt (tullkvoternas volym) innan tilläggstullen på 25 procent tas ut.

Företag kan som tidigare ansöka om kvoter för tullfri import av stål vid importtillfället. Så länge det finns kvotutrymme kvar debiteras inte tilläggstullen på 25 procent.

Produktkategorier med ursprung i utvecklingsländer, och som omfattas av åtgärderna, har reviderats.

För en produktkategori, svetsade rör (produktkategori 26), återbetalas skyddstullar som företagen har betalat vid import till EU den 1 juli 2023–31 december 2023. Det gäller för import från länder som är utpekade i förordningen. Om du har frågor om återbetalningen, kontakta Tullverket.

Läs mer
EU:s och USA:s skyddstullar på stål