Energikostnader påverkar svenska företags konkurrenskraft

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 06 maj 2024

Hur förhåller sig svenska företag till ökade energikostnader? Vilka beslut tar de? Data visar att ökade energikostnader är kopplade till minskad export. Samtidigt kan företag som handlar internationellt anpassa sina priser på ett sätt som inhemska företag inte kan göra, visar en ny analys från Kommerskollegium.

Efter Rysslands invasion av Ukraina skenade energipriserna, vilket ledde till problem för många företag. Kommerskollegium har tagit reda på hur energikostnader påverkar företagens beslut, genom att analysera data på företagsnivå för åren 2007 till 2021.

- Vi ser att exporterande företag i högre grad kan anpassa sina priser, som en följd av förändringar i energikostnader, än företag som inte handlar internationellt, säger författaren till analysen, Erik Merkus.

- Det kan tyda på att företag som handlar internationellt har en konkurrensfördel i det här avseendet, något som skulle behöva utredas vidare.

Läs hela intervjun och ladda ner analysen
The Impact of Energy Costs on Trade and Production in Sweden