Effektivare samverkan kring efterlevnad av internationella sanktioner

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 22 maj 2024

Kommerskollegium är en av de myndigheter som får uppdraget att förstärka arbetet med att säkerställa efterlevnaden av internationella sanktioner. Syftet är att effektivisera myndigheternas samverkan i arbetet med att motverka sanktionsbrott.

Vid ett regeringssammanträde den 8 maj 2024 beslutade regeringen att myndigheterna ska förstärka sitt arbete kring efterlevnaden av internationella sanktioner, och detta inom ramen för sina respektive uppdrag. Myndigheterna ska också identifiera åtgärder för att öka effektiviteten och efterlevnaden av sanktionerna. Ett samverkansråd under Polismyndighetens ledning ska inrättas.

– Vi är beredda att bistå Polismyndigheten och andra myndigheter med vår kunskap om regelverken kring sanktioner, säger Michael Koch, enhetschef på Kommerskollegium.

Bred samverkan mellan myndigheter

De myndigheter som ingår i arbetet vid sidan av Kommerskollegium är Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Inspektionen för strategiska produkter, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 31 januari 2025.

Mer information
Internationella sanktioner
Förslag på åtgärder mot kringgåenden av sanktioner