Ansök om nya tullbefrielser och tullkvoter senast 1 augusti 2024

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 28 maj 2024

Företag som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från ordinarie tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser och tullkvoter. Sista ansökningsdag är den 1 augusti 2024 för tullbefrielser och tullkvoter som börjar gälla den 1 juli 2025.

Syftet med tullbefrielser/tullsuspensioner och tullkvoter är att göra det möjligt för företag inom EU att få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas i tillräcklig utsträckning inom EU.

Importörer i samtliga av EU:s medlemsstater kan utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten så snart den beviljas.

Vill du ansöka om en tullbefrielse eller tullkvot ska du först försäkra dig om följande:

  • Varan ska vara en insatsvara till industrin.
  • Identiska eller likvärdiga varor eller ersättningsvaror måste saknas helt eller delvis inom EU och Turkiet.
  • Ordinarie tull för varan ska beräknas uppgå till 15 000 euro eller mer per år. Företag kan räkna ihop sina tullar och ansöka tillsammans för att nå upp till tröskelvärdet.
  • Varan får inte omfattas av ett ensamrättsavtal.

Mer information
Ansök om nya tullbefrielser och tullkvoter för insatsvaror

Kontakt
Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 54