Nytt handelsavtal för klimatomställning öppnar för flera länder att ansluta sig

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 04 jul 2024

I tisdags slutfördes förhandlingarna om ett avtal om klimatförändringar, handel och hållbarhet mellan Nya Zeeland, Schweiz, Norge, Costa Rica och Island. Det är det första avtalet som på allvar adresserar klimatfrågor.

– Avtalet håller dörren öppen för fler länder att ansluta sig. De kan inte längre gömma sig bakom varandra i globala förhandlingar som de vet aldrig kommer att slutföras. Därmed blir det tydligare vilka länder som menar allvar med sina klimatambitioner i handelspolitiken, säger Per Altenberg, handelsstrateg på Kommerskollegium.

Avtalet (Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability, ACCTS) omfattar endast ett begränsat antal länder, men är det första handelsavtalet som på allvar adresserar klimatfrågor. Inte minst ger det svar på flera frågor som har diskuterats i årtionden inom handelspolitiken, som hur miljövaror och fossila bränslesubventioner ska definieras. Listan över miljövaror innehåller bland annat solpaneler, vindkraftverk, elfordon, återvunnet papper, och träprodukter som miljövänligt alternativ till fossilintensiva byggmaterial.

Avtalet är att betrakta som heltäckande då det omfattar såväl handel med varor och tjänster, som miljömärkning och begränsningar av fossila bränslesubventioner.

– Arbete kvarstår innan avtalet har undertecknats, godkänts och trätt i kraft, men bara det faktum att förhandlingarna nu har gått i mål innebär en handelspolitisk ljuspunkt i en tid som präglas av protektionistiska vindar. Det visar också att handelspolitik som bygger på samarbete länder emellan, istället för ensidiga åtgärder, inte upphör bara för att stora ekonomier som USA slutar att teckna handelsavtal, säger Per Altenberg.

Viktiga punkter i avtalet:

  • På varuområdet tas tullarna bort på över 300 miljövaror.
  • Länderna åtar sig hållbar förvaltning av ekosystem som är relevanta för produktionen av miljövaror.
  • På tjänsteområdet underlättas handel med fler än 100 miljö- och miljörelaterade tjänster.
  • Ett nytt ramverk för att minska skadliga subventioner av fossilbränsle – ger dessutom en definition av fossila bränslesubventioner.

Kommerskollegium kommer analysera avtalet i detalj när det är klart och all information finns tillgänglig.

Mer information
Gemensamt uttalande från de undertecknande länderna

Kontakt
Per Altenberg, handelsstrateg 
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 26