Svårnavigerade märkningskrav för produkter i den cirkulära ekonomin

Nyhet

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 07 sep 2023

Märkningskraven för miljöpåverkan och avfallshantering inom EU skiljer sig åt mellan EU-länderna. Harmonisering behövs, och några steg på vägen tas i EU:s lagförslag. Kommerskollegium ger i den här pm:en förslag för ytterligare harmonisering.

Ny lagstiftning som berör märkningskrav för den cirkulära ekonomin är på gång inom EU. Kommerskollegium har granskat flera lagförslag som bland annat syftar till att harmonisera märkningskraven.

Att anpassa sig till olika nationella märkningskrav är kostsamt för företag som vill sälja sina produkter inom EU.

I den här pm:en ger Kommerskollegium flera rekommendationer som vi menar skulle kunna bidra till omställningen mot en mer cirkulär ekonomi, samtidigt som vi värnar den fria rörligheten på EU:s inre marknad och den globala handeln.

Läs mer och ladda ner rapporten

Circular Economy Product Labels – will current EU harmonisation efforts reduce fragmentation on the Single Market?