EU-krav kan motverka sitt eget syfte

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 17 nov 2023

När EU lagstiftar om företagens ansvar inom till exempel områdena miljö och mänskliga rättigheter riskerar kraven att få motsatt effekt. Det framgår av en ny utredning från Kommerskollegium.

EU har omfattande krav på företag att visa tillbörlig aktsamhet (på engelska: due diligence) inom bland annat områdena miljö och mänskliga rättigheter. Det innebär att de behöver försäkra sig om att leverantörens produktion är hållbar.

– Syftet är vällovligt, men om leverantörerna inte kan uppfylla EU-kraven är risken att de säger att de uppfyller kraven, även om det inte är sant. De kan också välja att sälja sitt råmaterial och sina produkter till andra marknader där kraven inte är så höga, säger Kim Larsson, utredare vid Kommerskollegium.

Utredningen innehåller rekommendationer till beslutsfattare inom handelspolitiken, inom EU samt till företag i EU och deras leverantörer.


Läs hela intervjun och ladda ner analysen

Potential Impacts of EU Due Diligence Obligations on Companies’ Suppliers in Developing Countries (sammanfattning på svenska)