Mer kan göras för att få fler länder att delta i e-handelsförhandlingarna i WTO

Nyhet

Om handel

Publicerad: 05 sep 2023

Flera WTO-medlemmar förhandlar nu om det första mer heltäckande ramverket för e-handelsregler. Men bara sju länder från den afrikanska kontinenten är med i förhandlingarna. Kommerskollegium har undersökt varför.

Ett nytt e-handelsavtal inom WTO innebär att man kommer överens om nya och uppdaterade regler på ett stort antal områden som är viktiga för digital handel. Det kan vara att parterna ska erkänna digitala versioner av handelsdokument, ha välanpassad lagstiftning för konsumentskydd och dataflödesregler som inte är handelshindrande.

Men få afrikanska länder har valt att vara med än så länge.

– Det är väldigt många olika anledningar till att länder inte väljer att delta och det är viktigt att konstatera att det inte är lika för alla. Men många har brist på resurser och handelspolitisk kapacitet som gör att de prioriterar annat, säger Emma Sävenborg, utredare vid Kommerskollegium.

– Eftersom förhandlingarna ska utmynna i ett multilateralt avtal är det önskvärt att alla regioner är representerade. Det är också viktigt för att säkerställa att reglerna är anpassade till olika länders förutsättningar.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten

The E-Commerce Negotiations in the WTO – understanding non-participation