Kriget och miljön påverkar regleringen av varor inom EU

Nyhet

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 24 jul 2023

Flera nya krav på varor i EU-länderna var under förra året relaterade till Rysslands krig i Ukraina, energikrisen och hållbarhet. Det visar Kommerskollegiums sammanställning av 2022 års anmälda tekniska föreskrifter inom EU.

När EU-länderna ska införa nya eller förändrade nationella varuregleringar (tekniska föreskrifter) måste de anmälas till EU-kommissionen. Reglerna går på ett slags europeiskt remissförfarande innan de får träda i kraft. Syftet är att se till att reglerna följer EU-rätten så att den fria rörligheten fungerar som det är tänkt, och att inte handeln mellan EU-länderna störs av omotiverade hinder.

– Förra året såg vi ett stort antal anmälningar kopplade till energifrågor. I många fall hänvisade den anmälande medlemsstaten den nya regeln till den pågående energikrisen eller kriget i Ukraina, säger Jasmin Saleh, utredare vid Kommerskollegium.

Bland de anmälda reglerna under 2022 fanns ett nationellt exportförbud för råmaterial och strategiskt viktiga produkter. Andra anmälda regler handlade om sänkt elskatt och incitament för energibesparing.

Krav kopplade till hållbarhet

Även krav kopplade till hållbarhet finns bland de anmälda föreskrifterna, till exempel relaterade till förpackningar, pantsystem, återvinning, reparerbarhet och reservdelar. Det har också anmälts en del regleringar för gödsel och växtskyddsmedel.

– En välfungerande anmälningsprocedur förutsätter att EU-länderna deltar aktivt, både genom att anmäla sina nya föreskrifter och reagera på andra länders föreskrifter. Vi kan se att anmälningsproceduren för tekniska regler faktiskt har betydelse i att säkerställa den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad, säger Jasmin Saleh.

Totalt anmälde EU-länderna drygt 900 regler till EU-kommissionen. Grekland stod för flest antal anmälningar (170), följt av Polen (77), Belgien (64), Tyskland (64) och Sverige (62). Flest anmälningar gjordes inom byggsektorn, jordbrukssektorn och transportsektorn.

Läs mer i årsrapporten

Anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter 2022