Kommerskollegium utsedd till samverkansmyndighet

Nyhet

Om handel

Publicerad: 07 nov 2023

Vid ett regeringssammanträde den 2 november 2023 beslutade regeringen att utse Kommerskollegium till samverkande myndighet enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar.

Enligt 7 § förordningen (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar ska Kommerskollegium, tillsammans med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen, samverka med Inspektionen för strategiska produkter (ISP) vid granskning av utländska direktinvesteringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet.

– Vi ser fram mot att ta vårt ansvar tillsammans med ISP och de andra samverkande myndigheterna, säger Kommerskollegiums generaldirektör Anders Ahnlid.

Kommerskollegiums uppgift kommer att vara att bidra med underlag i fråga om investeringars betydelse för ekonomi, investeringsklimat och dess handelspolitiska aspekter.

Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar träder i kraft den 1 december 2023.

Läs mer

Investeringsgranskning (Kommerskollegiums webb)
Utländska direktinvesteringar (ISP:s webb)