Handel och bistånd – 23 personer diplomerade vid årets handelspolitiska utbildning

zakaria o zongoye.jpg

Zakaria Hassan, Somalia och Zungaye Phiri, Zambia, var två av deltagarna i Trade Academy 2023.

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 10 okt 2023

Importens betydelse, vikten av djupanalys och företagarperspektiv är några av de viktigaste lärdomarna som årets deltagare i Trade Academy tar med sig hem. Under det senaste året har 23 personer från fem afrikanska länder deltagit i Kommerskollegiums handelspolitiska utbildning.

– Tidigare har jag alltid tänkt – om du exporterar mer än du importerar så vinner du och tvärtom. Men nu när jag gått Trade Academy har jag insett att det är lika viktigt att fokusera på importen som på exporten, säger Zungaye Phiri, vid handelsministeriet i Zambia.

Trade Academy vänder sig främst till handelsministerier i utvecklingsländer. Syftet är att deltagarna ska få en fördjupad kunskap om internationell handel och handelspolitik och också få praktiska verktyg för att kunna utforma en hållbar handelspolitik och öka handeln i sina hemländer. Det kan i sin tur bidra till tillväxt och minskad fattigdom.

Föreläsningar, analys och rollspel

Årets Trade Academy startade i januari och har bedrivits både digitalt och fysiskt. I två omgångar har deltagarna varit på plats i Stockholm för föreläsningar, workshops och företagsbesök. Hemma i sina respektive länder har deltagarna arbetat med en konsekvensanalys, med stöd av mentorer från Kommerskollegium.

Under den sista veckan i Stockholm i slutet av september fick deltagarna presentera förslag till beslut utifrån sina konsekvensanalyser. De presenterade förslaget för en fiktiv minister och gjorde sedan handlingsplaner utifrån ministerns beslut.

– Det visade sig att flera länder hade liknande utmaningar och det var roligt att se deltagarnas nyfikenhet och villighet att dela erfarenheter med varandra, säger Lina Kamara, projektledare för Trade Academy.
En viktig del av årets utbildning var implementering av handelsavtal, vilket är en aktuell fråga i alla deltagande länder, bland annat genom det afrikanska kontinentala frihandelsavtalet, AfCFTA. De har också fått ett företagsperspektiv på handelspolitiken genom gästföreläsare från några av Sveriges största företag.

– Deltagarna uppskattade också att de som statstjänstemän fick besöka ett stort svenskt företag med mycket erfarenhet från afrikanska länder för att diskutera handelspolitik och sina länders utmaningar, säger Lina Kamara.

Deltagare från fem länder

Trade Academy är Kommerskollegiums största projekt inom myndighetens arbete med internationellt utvecklingssamarbete. Trade Academy har pågått sedan 2016 och hittills har över 100 personer från olika utvecklingsländer deltagit. I årets upplaga deltog personer från Zambia, Rwanda, Somalia, Kenya och Namibia.

– Vi har fått mer kunskap om handelspolitisk analys och många verktyg som kommer hjälpa oss när vi utformar och analyserar vår handelspolitik. Vi kommer nu också att försöka vidareutbilda våra kollegor på ministeriet så mycket vi kan, säger Zakaria Hassan, handelsrådgivare på handelsministeriet i Somalia.

Alla deltagare i Trade Academy 2023 och medarbetare på Kommerskollegium.