Förslag för att stärka EU:s konkurrenskraft

Nyhet

EU-rätten

Publicerad: 13 nov 2023

För att stärka EU:s konkurrenskraft behöver EU och medlemsländerna öka arbetet för att ta bort befintliga handelshinder och förebygga nya. Det framgår av Kommerskollegiums rekommendationer till det nya Europaparlamentet och den nya EU-kommissionen.

Nästa år är det val till Europaparlamentet och en ny EU-kommission kommer att installeras. Inför det har Kommerskollegium, som är Sveriges myndighet för EU:s inre marknad, tagit fram förslag på vad Sverige och EU borde göra för att förbättra den inre marknaden, som är världens största integrerade marknad. Målet är att öka EU:s långsiktiga konkurrenskraft och produktivitet under kommande år.

Den inre marknaden bygger på idén om gemensamma regler som gör det enkelt och förutsägbart att bedriva verksamhet inom EU för våra medborgare, företag och investerare. Idag har den inre marknaden en andel på 18 procent av världens BNP. Den har 440 miljoner medborgare och konsumenter samt 23 miljoner företag som sysselsätter nästan 128 miljoner människor. 56 miljoner jobb är beroende av handeln på den inre marknaden.

På senare tid har förutsättningarna förändrats, bland annat på grund av kriget i Ukraina, covidkrisen, spänningar mellan länder och att de 27 medlemsländerna inför olika regler. Det har lett till fler handelshinder och en mer uppdelad inre marknad.

– För att stärka EU:s konkurrenskraft behöver vi göra mer för att ta bort befintliga handelshinder och förebygga nya. Många problem är redan kända, men både EU-kommissionen och medlemsstaterna behöver göra mycket mer, säger Ann Lindh, utredare på Kommerskollegium.

Kommerskollegium har tagit fram rekommendationer, som bland annat handlar om att EU bör öka samarbetet för att motverka handelshinder för varor, tjänster och personer och skapa ett kontor för den inre marknaden i varje medlemsland.

Läs mer i analysen

Stärk inre marknaden för att öka EU:s konkurrenskraft: policyrekommendationer för 2024–2029