medarbetare vid Kommerskollegium

Om oss

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel.

Ta reda på mer

Vår expertis är myndighetens viktigaste tillgång, tillsammans med förmågan att förmedla den på ett pedagogiskt sätt.