Pågående konsultationer

Vilka är Sveriges intressen när det gäller handelsfrågor? Var med och påverka! Här bjuder vi in företag, organisationer och privatpersoner att lämna synpunkter, önskemål och ge exempel på hinder och problem i handeln med andra länder. När en öppen konsultation blir aktuell kommer den att publiceras på den här sidan.

EU tar fram nytt regelverk för tullförmåner för utvecklingsländer (GSP) – synpunkter senast 3 juni

EU-kommissionen ska ta fram en ny förordning som reglerar tullförmåner till utvecklingsländer. I arbetet med detta bjuder de in medborgare och berörda aktörer att skicka in synpunkter och förslag, senast den 3 juni 2020.

Mer information och så här lämnar du synpunkter

Vill du få mejl om kommande konsultationer?