Sanktioner mot Jemen

EU har infört sanktioner mot Jemen, bland annat genom att frysa ett antal personers och organisationers pengar eller andra ekonomiska resurser. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer och Försäkringskassan när det gäller privatpersoner. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

Den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar finner du på EU:s webbplats EU Sanctions Map. Observera att frysningar också gäller organisationer som på olika sätt kontrolleras av personer eller organisationer som omfattas av sanktioner. Listan över vilka organisationer och personer som fått sina pengar eller andra ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 1352/2014. 

EU Sanctions Map – Jemen

Kommerskollegium kan besluta om frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Kommerskollegium kan besluta om frigörande av frysta tillgångar för organisationer (men inte för privatpersoner) om vissa villkor är uppfyllda. Det förutsätter dock att FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté har beslutat att ett undantag från frysning är nödvändigt för att underlätta FN:s och andra humanitära organisationers arbete i Jemen. Undantag kan också göras för andra syften som är förenliga med målen i FN:s säkerhetsråds resolutioner 2140 (2014) och 2216 (2015).

Om ditt ärende gäller en privatpersons frysta pengar eller andra ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Så ansöker du

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Annat som är bra att veta i handeln med Jemen

Ta med hjälp av varukoden reda på om varan får importeras från eller exporteras till Jemen

Andra svenska myndigheter som hanterar EU:s övriga sanktioner mot Jemen

Amerikanska sanktioner riktade mot Jemen