Sanktioner mot Irak

FN och EU antog omfattande sanktioner mot Irak 1996 med anledning av Iraks invasion av Kuwait och misstankarna om att den dåvarande irakiska regimen under Saddam Hussein innehade massförstörelsevapen.

De ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan EU och Irak avbröts genom ett långtgående handelsembargo. Efter invasionen av Irak 2003 och störtandet av Saddam Husseins regim har handelsembargot i stort upphävts.

De kvarvarande sanktionerna mot Irak består av restriktioner för handel med kulturföremål som olovligen förts ut ur landet och frysningar av vissa tillgångar och ekonomiska resurser som kontrolleras av den före detta regimen. Det råder även ett vapenembargo mot Irak. De personer, företag, enheter eller organisationer som fått sina tillgångar frysta listas i bilaga III och IV till EU-förordning nr. 1210/2003 och dess uppdateringar. Genom EU-förordning nr. 791/2014 infördes möjligheten att frigöra frysta medel under vissa förutsättningar.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning av tillgångar eller ekonomiska resurser för juridiska personer enligt artikel 5 a), b) och d) EU-förordning 791/2014 om de:

a) är nödvändiga för att täcka grundläggande behov inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) är avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden och kostnader för juridiska tjänster,

d) är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar.

Ansökan skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Dokument och länkar