Sanktioner mot Guinea-Bissau

EU har antagit restriktiva åtgärder mot de personer, enheter och organ som försöker förhindra en fredlig politisk process eller som agerar på ett sätt som underminerar stabiliteten i Guinea-Bissau. Dessa personer var delaktiga i den revolt och efterföljande statskupp som ägde rum i april 2012.

Ansök om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ansöka om att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, under dessa förutsättningar:

  • tillgångar som avser att tillgodose nödvändiga grundläggande behov, betalning av rimliga juridiska arvoden samt nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader.
  • tillgångar som omfattas av beslut eller skiljedom avseende kvarstad.

Ansök så här

Ladda ned blanketten för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser (nedan).

Ansökan skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Dokument och länkar

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär