Sanktioner mot Centralafrikanska Republiken

På grund av upprepade brott mot internationell humanitär rätt och kränkningar av mänskliga rättigheter beslutade FN följt av EU 2013 att införa sanktioner mot Centralafrikanska Republiken. Sanktionerna är utformade som vapenembargo, reserestriktioner och frysningar av tillgångar.

Ansök om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ansöka om att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som frysts frigörs eller görs tillgängliga. Detta kan komma i fråga om:

  • medlen avser täcka nödvändiga kostnader för grundläggande behov och för betalning av rimliga juridiska arvoden.
  • medlen anses nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader.
  • medlen omfattas av beslut eller skiljedom avseende kvarstad.
  • medlen ska användas för fullgörande av avtal eller förpliktelse som uppkommit innan mottagaren blivit listad.

FN:s sanktionskommitté har vid ett flertal tillfällen kompletterat listan över personer som har fått sina tillgångar frysta. EU har sedan kompletterat de europeiska förordningarna med listor över samma personer

Ansök så här

Ladda ned blanketten för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser (finns nedan).

Ansökan skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Dokument och länkar

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär