Produktkrav för varor i handeln med Storbritannien

Produktregelverken för handel inom EU och mellan EU och världen utanför, tredje land, skiljer sig oftast åt. Nu när Storbritannien är ett tredjeland är det därför viktigt att ditt företag tar reda på vilka regler som nu gäller i handeln med Storbritannien.

Kemikalier

Avtalet mellan EU och Storbritannien innebär att var och en för sig får reglera kemikalier, inklusive att sätta skyddsnivåer av miljöskäl eller för att skydda människors och djurs hälsa.

Både EU och Storbritannien ska så långt de bedömer möjligt använda FNs system för klassificering och märkning av kemikalier, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), som grund för sin kemikalielagstiftning.

Parterna är också överens om vilka organisationer som är relevanta för att utveckla vetenskapliga och tekniska råd för kemikalier, OECD och Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (SCEGHS).

UKCA-märkning

Varor som exporteras till Storbritannien måste nu i många fall märkas med UKCA som är det nya brittiska produktmärket. CE-märkningen kommer kunna användas till viss del i Storbritannien under en övergångsperiod.

CE-märkning blir UKCA-märkning i Storbritannien

Ekologiska produkter

När det gäller ekologiska produkter har EU och Storbritannien enats om att ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel ses som likvärdiga i handeln mellan parterna. Vid import av ekologiska produkter från Storbritannien till EU krävs dock kontrollintyg.

Ekologiska produkter i handeln med Storbritannien