Kapitel 19: Offentlig upphandling

I det här kapitlet anges de områden där företag från EU och Kanada kan delta i varandras offentliga upphandling, på nationell-, regional-, och lokal nivå. Det är första gången Kanada öppnar upp för offentlig upphandling på alla statliga nivåer i ett bilateralt avtal, inklusive på provinsnivå. EU och Kanada öppnar upp för offentlig upphandling i ett stort antal sektorer, med undantag bland annat för sjukvårdstjänster och energisektorn.

Mycket i kapitlet handlar också om att EU och Kanada ska öka transparensen i respektive parts upphandlingssystem, för att göra det lättare för företag att delta i en upphandling. Det handlar bland annat om att göra information tillgänglig på internet. Kanada kommer att skapa en hemsida som ska underlätta för europeiska företag att delta i offentlig upphandling på den kanadensiska marknaden.