Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Därmed är brexit ett faktum. Under en övergångsperiod, som sträckte sig fram till den 31 december 2020, gällde dock fortfarande samma regler som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Under denna tid förhandlade EU och Storbritannien om ett framtida avtal.

På julafton 2020 enades EU:s och Storbritanniens förhandlare om ett avtal. Avtalet började gälla provisoriskt från den 1 januari 2021. EU-parlamentet kommer behöva rösta om avtalet efter årsskiftet för att avtalet ska kunna träda i kraft permanent.

Vad är då brexit? Ordet brexit skapades i samband med att Storbritannien 2016 höll en folkomröstning om att lämna EU. Orden Britain och exit slogs ihop och skapade det nya ordet brexit. I folkomröstningen röstade en majoritet för att lämna EU. Den 29 mars 2017 lämnade dåvarande premiärminister May in Storbritanniens utträdesansökan till EU. Efter att datumet för utträdet skjutits upp två gånger under 2019 så lämnade Storbritannien EU den 31 januari 2020.