Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Därmed är brexit ett faktum. Men under en övergångsperiod, fram till den 31 december 2020, kommer företag och EU-medborgare att ha samma rättigheter och skyldigheter som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem.

Vad som kommer att gälla efter den 1 januari 2021 avgörs av hur förhandlingarna går mellan Storbritannien och EU. Klart är att oavsett vilken typ av frihandelsavtal Storbritannien och EU lyckas förhandla fram kommer villkoren för handel med varor, tjänster och möjligheten att arbeta och förflytta personal försämras. 

Vad är då brexit? Ordet brexit skapades i samband med att Storbritannien 2016 höll en folkomröstning om att lämna EU. Orden Britain och exit slogs ihop och skapade det nya ordet brexit. I folkomröstningen röstade en majoritet för att lämna EU. Den 29 mars 2017 lämnade dåvarande premiärminister May in Storbritanniens utträdesansökan till EU. Efter att datumet för utträdet skjutits upp två gånger under 2019 så lämnade Storbritannien EU den 31 januari 2020.

I början av mars 2020 inledde EU och Storbritannien förhandlingarna om det framtida avtalet.